Организационен комитет

Председател

проф. двмн Иван Въшин – ИД Ректор на Тракийски университет

Членове:           

проф. дсн Радослав Славов – декан на АФ               
проф. двмн Михни Люцканов – декан на ВМФ                        
проф. д-р Мая Гълъбова, дм – декан на МФ                        
доц. д-р Красимира Мутафчиева – декан на ПФ                        
проф. д-р Иван Георгиев – декан на СФ                        
доц. д-р Красимира Георгиева – декан на ФТТ – Ямбол                       
доц. д-р Христина Милчева – директор на МК – Стара Загора                        
доц. д-р Димитрина Брънекова – директор на ДИПКУ
проф. д-р Коста Костов – директор на Ф Хасково
 

НАУЧЕН СЕКРЕТАРИАТ

Председател

доц. д-р Анна Толекова – зам.-ректор НМД

Членове:       
доц. д-р Светлана Георгиева – зам.-декан НД на АФ                        
доц. д-р Пламен Георгиев - зам.-декан НД на ВМФ  
проф. дхн Веселина Гаджева - зам.-декан МД на МФ
проф. д-р Антоанета Желева - зам. - декан НД на МФ
проф. двмн Илия Цачев -  ВМФ                  
проф.  д-р Стефанка Георгиева - зам.-декан НД на ПФ
доц. д-р Блага Стойкова - зам.-декан НД на СФ
доц. д-р Златинка Казлачева – зам.-декан НД на ФТТ-Ямбол
доц. д-р Руска Паскалева – зам.-директор на МК-Ст. Загора
Иван Прокопиев - председател на СС


ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ

 

Председател   
доц. д-р Добри Ярков

Членове:             
Аглика Въшина – отдел „Научен” – ректорат
д-р Ваня Буюклиева - отдел „Научен” – ректорат
Ренета Мицова – отдел МСПМ - ректорат
Бояна Велева – отдел МСПМ - ректорат
Станислава Карова - отдел МСПМ – ректорат
Живко Желязков – ЦИКО – ректорат

  • 1-tu.png
  • 2-logo_agraren_fak.png
  • 3-vet.png
  • 4-mf.png
  • 5-logo-PF_znak5_1--.png
  • 6-stop.png
  • 7-logo-FTT.png
  • 8-haskovo.png
  • 9-M_kolej_logo-1.png
  • 10logo_dipku.png

Официални издания на Тракийски университет Стара Загора

 

izdania  K bjvmSpisanie AF  Titul 3 spisanie FTTkorica spisanie 2  FLYER korica TrU DIPKU

 

Туристически информационен център Стара Загора