Тематични направления

АГРАРНИ НАУКИ

Секции:

Животновъдство

Растениевъдство

Екология и опазване на околната среда

Аграрно инженерство

Студентска секция

 

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Секции:

Медикобиологични и предклинични науки

Клинични науки

Заразни и паразитни болести

Технология и безопасност на храните

Ветеринарномедицинско обучение, мениджмънт на ветеринарната практика и администрация

 

МЕДИЦИНА

Секции:

Биомедицински науки

Медицина

 

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Секции:

Обществено здраве

Здравни грижи

Социални дейности

 

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Секции:

Машинно инженерство

Техника и технологии в транспорта и земеделието

Моден и текстилен дизайн и технологии

Електротехника, електроника и автоматика

Компютърни технологии

Енергетика

Хранителни технологии

 

БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ

Секции:

Регионално развитие и публична администрация

Икономика и управление на бизнеса

Предприемачество и бизнес анализи

Информационни технологии, бизнес езиково обучение, спорт и здраве

 

ХУМАНИТАРНИ, СОЦИАЛНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

  • 1-tu.png
  • 2-logo_agraren_fak.png
  • 3-vet.png
  • 4-mf.png
  • 5-logo-PF_znak5_1--.png
  • 6-stop.png
  • 7-logo-FTT.png
  • 8-haskovo.png
  • 9-M_kolej_logo-1.png
  • 10logo_dipku.png

Официални издания на Тракийски университет Стара Загора

 

izdania  K bjvmSpisanie AF  Titul 3 spisanie FTTkorica spisanie 2  FLYER korica TrU DIPKU

 

Туристически информационен център Стара Загора