Информация

Важни дати

До 31 Март 2015 год. – изпращане на заявка за участие и РЕЗЮМЕ
До 6 Април 2015 год. – потвърждение за участие
До 30 Април 2015 год. – заплащане на регистрационна такса правоучастие

Такса право участие

Ранна регистрация 
до 30 април 2015 г.

Регистрация 
след 30 април 2015 г.  

Български участници

 100 BGN

150 BGN

Чуждестранни участници

 50 EUR

75 EUR

Редовни докторанти и студенти със самостоятелни доклади

20 BGN or 10 EUR

40 BGN or 20 EUR

 

Таксата включва участие в конференцията с 1 доклад, материали, програма на конференцията, коктейл и отпечатване на доклада в едно от университетските  списания по желание на автора след съгласуване с редакционната колегия.

 

Банкови сметки:  в лева BG 22UNCR 7630 3100 1176 13   BIC:UNCRBGSF
                               в евро BG 10UNCR 7630 3400 0016 71   BIC:UNCRBGSF

 

Превод за „Такса Конференция“ – 19-20 Май 2015

УниКредит Булбанк клон гр. Стара Загора


Участие в конференцията се допуска след заплащане на съответната такса правоучастие чрез банков превод на посочените сметки.

  • 1-tu.png
  • 2-logo_agraren_fak.png
  • 3-vet.png
  • 4-mf.png
  • 5-logo-PF_znak5_1--.png
  • 6-stop.png
  • 7-logo-FTT.png
  • 8-haskovo.png
  • 9-M_kolej_logo-1.png
  • 10logo_dipku.png

Официални издания на Тракийски университет Стара Загора

 

izdania  K bjvmSpisanie AF  Titul 3 spisanie FTTkorica spisanie 2  FLYER korica TrU DIPKU

 

Туристически информационен център Стара Загора