Юбилейна научна конференция 19-20 Май 2015 г.

Уважаеми дами и господа,

Като председател на Организационния комитет, за мен е чест официално да Ви поканя за участие в Юбилейната научна конференция "20 години Тракийски университет", която ще се проведе на 19-20 май 2015г. в гр. Стара Загора.

През настоящата 2015 г. Тракийски университет чества 20 години от създаването си в Стара Загора. Той е правоприемник на преди това самостоятелно съществували висши учебни заведения с дългогодишна история и традиции в обучението. Досега през годините Тракийски университет утвърди своя авторитет на образователна и научна институция в областта на аграрните, ветеринарномедицинските, медицинските, икономическите, педагогическите, техническите, природните и социални науки.

Вече 20 години той има свое престижно място в образователното и научно пространство в страната, Европа и света със своите над 600 висококвалифицирани учени и преподаватели, които подготвят повече от 8200 студенти в 72 модерни бакалавърски специалности и магистърски програми за професионална кариера във всички основни области на икономическия и духовен живот на нашето общество.Творчески ориентираната научноизследователска дейност е с все по-нарастваща приложна значимост на научните продукти.

Удовлетворен съм, че чрез настоящата Юбилейна конференция Тракийски университет отново се превръща в територия на научната мисъл, на която учени от България и света ще обменят опит и идеи, иновации и постижения в своите научни области. 

Вярвам, че този научен форум ще породи ползотворни дискусии, ще създаде възможности за формиране на екипи за бъдещи проекти и за среща с нови приятели.


Проф. двмн Иван Въшин

ИД Ректор на Тракийски университет
Председател на Организационния комитет

  • 1-tu.png
  • 2-logo_agraren_fak.png
  • 3-vet.png
  • 4-mf.png
  • 5-logo-PF_znak5_1--.png
  • 6-stop.png
  • 7-logo-FTT.png
  • 8-haskovo.png
  • 9-M_kolej_logo-1.png
  • 10logo_dipku.png

Официални издания на Тракийски университет Стара Загора

 

izdania  K bjvmSpisanie AF  Titul 3 spisanie FTTkorica spisanie 2  FLYER korica TrU DIPKU

 

Туристически информационен център Стара Загора